کویلهای سرمایشی و گرمایشی

کویلهای سرمایشی و گرمایشی امروزه دستگاههای تهویه مطبوع به وفور مورد استفاده قرارمیگیرند، دستگاههایی مانند فن کویل ها ، هواساز ها و روفتاپ ها. کویلهایی که در این دستگاه بکارادامه مطلب